zitter blauteich3

Warnung! Spoiler!
citaro bluetec5 wäre leider zu nah am Original.